Gestionar el PIN de la targeta criptogràfica

Abans de començar li recomanem consultar el Manual de l’Aplicació


L’Aplicació de gestió del PIN de la targeta criptogràfica li permet:

  • Canviar el PIN de la targeta per un altre nou, sempre i quan conega l’actual.

  • Desbloquejar la targeta, tant si s’ha oblidat, com si ha bloquejat el PIN actual, asignant un nou PIN i, sempre i quan es conega el PUK.