Instal·lar la targeta criptogràfica de forma manual


Per a dur a terme la instal·lació manual amb èxit s’ha de descarregar la guia corresponent a la seua targeta criptogràfica i seguir els passos indicats.

En cas de dubte polse sobre Detectar el tipus de targeta criptogràfica per a verificar el tipus de targeta de què disposa.


Per a dur a terme la instal·lació manual amb èxit s’ha de descarregar la guia corresponent a la seua targeta criptogràfica i seguir els passos indicats.