Comprovació de la firma electrònica

Polsant l’enllaç COMPROVAR LA INSTAL·LACIÓ (disponible al final d’esta secció) accedirá a una pàgina on es comprovarà si el seu certificat s’ha instal·lat correctament i si és vàlid.

Recorde que prèviament ha d’instal·lar en el navegador web els certificats de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) i els seus certificats d’usuari. Pot obtindre més informació en la secció d’Ajuda.

AVÍS:

Si els seus certificats són en suport programari (fitxer o navegador web) i durant la generació o el registre en el navegador web va definir una contrasenya, haurà d’introduir-la. Si no la va definir, polse Acceptar.

Si els seus certificats són en targeta criptogràfica haurà d’introduir-la en el lector abans de polsar COMPROVAR LA INSTAL·LACIÓ.