Comprovació de la signatura electrònica

Polsant l’enllaç COMPROVAR LA INSTAL·LACIÓ accedirà a una pàgina on es comprovarà si el seu certificat s’ha instal·lat correctament i si és vàlid.

Recorde que previament ha d’instal·lar al navegador web els certificats de la Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) i els seus certificats d’usuari. Pot obtindre més informació ací.

AVÍS: Si els seus certificats són en suport programari (fitxer o navegador web) i durant la generació o el registre en el navegador web va definir una contrasenya haurà d'introduir-la. Si no la va definir polse Acceptar. Si els seus certificats són en targeta criptogràfica haurà d'introduir-la en el lector abans de polsar COMPROVAR LA INSTAL·LACIÓ.