Comprovació de la signatura electrònica


Polse en COMPROVAR LA INSTAL·LACIÓ per a verificar si el seu certificat està instal·lat correctament i és vàlid.


Aquest enllaç només accepta certificats expedits per l’ACCV.


AVÍS: Si l’ús del seu certificat està protegit per un PIN/contrasenya, ha de conéixer-lo. Si el seu certificat és en targeta criptogràfica, recorde que ha d’estar introduïda en el lector abans de polsar.
El següent enllaç extern li conduirà a la plataforma VALIDe, què empra Autofirma en la validació del seu certificat.


Si no té Autofirma, pot instal·lar-lo des d’ací.


VALIDe i Autofirma són ferramentes de tercers. No de l’ACCV. Si té dificultats en el seu ús, per favor, contacte amb el seu corresponent suport.