Certificats d'Aplicació

Són certificats que ens permeten rebre informació firmada des d’una aplicació i comprovar la seua integritat. La seua emissió i ús està subjecta a la seua corresponent política de certificació.


Els certificats digitals d’Aplicació se sol·liciten:


En un termini de tres dies hàbils l’ACCV tramitarà la seua sol·licitud, què consistirà a remetre un pressupost pel servici contractat via correu-e,

  • L’organisme sol·licitant haurà de signar el pressupost digitalment, a manera d’acceptació, i tornar-lo a l’ACCV, via correu-e.

i procedirà a l’emissió del certificat digital:

  • Una vegada emés, se li notificarà mitjançant un correu-e signat, a la direcció que va fer constar a la sol·licitud.

  • En aquest correu se l’informarà sobre l’URL en què:

    • Ha de signar el contracte de certificació
    • Ha de descarregar el certificat sol·licitat.

NOTA: El contracte de certificació és un document que ha de ser signat electrònicament pel sol·licitant, i la signatura electrònica queda vinculada a la sol·licitud i serveix d’acceptació per part del sol·licitant de les normes d’ús i de la veracitat de les dades presentades.


Pot consultar el preu del certificat:


Els certificats d’Aplicació tenen un termini de validesa de tres anys.

Caduquen en finalitzar aquest termini i en cas d’estar interessat en la seua renovació, ha de:

  • Realitzar la sol·licitud d’un nou certificat, seguint els passos de l’apartat Com se sol·licita?

    • Pot sol·licitar el nou certificat amb caràcter previ a la caducitat de l’anterior i sense necessitat de la seua revocació.

En cas que el seu certificat haja de deixar de ser vàlid abans de la seua caducitat, ha de demanar la seua revocació a través de l’aplicació web per a la sol·licitud i gestió dels certificats no personals (NPSC).Si té algun dubte sobre la sol·licitud de certificats no personals o necessita obtenir informació addicional, pot contactar amb nosaltres.