certificats per a ciutadans
 

Els certificats qualificats de ciutadà emesos per l'ACCV es poden utilitzar per a signar i xifrar de manera segura qualsevol tipus de document electrònic, inclosos els missatges de correu electrònic. Al mateix temps proveeix la identificació d'usuaris enfront de serveis telemàtics de l'Administració Pública i les entitats privades.

certificats per a ciutadans
Àrea personal de serveis de certificació (APSC)
 

L’àrea personal de serveis de certificació (APSC) és una aplicació web que permet la gestió dels certificats qualificats de ciutadà, d’empleat públic i de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), a través d’Internet i de forma segura.

Àrea personal de serveis de certificació (APSC)
Catàleg de productes i serveis
 

Disposa de la informació sobre els productes i serveis que oferix l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

Catàleg de productes i serveis
Registre de representants
 

L’objectiu del registre de representants és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa manera que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

Registre de representants
Signatura en línia PDF
 

Signatura en línia PDF és l'aplicació desenvolupada per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) que permet la firma electrònica i el segellat de temps de documents PDF.

Signatura en línia PDF
Segellat de temps
 

El segell de temps d'un document electrònic permet garantir que la informació continguda en aquest no s'ha modificat des del moment de temps en què es va generar el segell. Se sol·licita a una autoritat de segellat de temps (TSA) mitjançant un resum (hash) de la informació a segellar.

Segellat de temps
Descarregar certificats digitals de l'ACCV
 

Per a poder utilitzar els seus certificats digitals ha de registrar en el navegador web les claus públiques dels certificats digitals de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Són necessàries per a verificar que el certificat digital que s'utilitzarà ha sigut emés per una autoritat de certificació en què es confia.

Descarregar certificats digitals de l'ACCV
Validació de certificats
 

Una de les maneres en què s'ofereix el servei de validació de certificats és mitjançant el protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol), definit en l'estàndar RFC-6960, i forma part del conjunt de serveis essencials de certificació. També pot optar per accedir a les CRLs (Certificate Revocation List) per a dur a terme la validació. Açò es fa a través d'un directori LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) què compleix amb la norma x500.

Validació de certificats
Generació del certificat digital - ARCA
 

Des d'aquesta pàgina pot accedir a la generació d'un certificat digital en suport programari.

Generació del certificat digital - ARCA
Troba el teu punt de registre més proper
 

Fent clic ací podràs accedir al llistat de tots els punts de registre de l'ACCV que hi ha a Espanya. També hi podràs trobar un mapa interactiu.

Troba el teu punt de registre més proper
Ajuda
 

A aquest apartat podràs trobar manuals i guies d'instal·lació relacionades amb els certificats i els serveis de certificació que presta l'ACCV.

Ajuda