Signatura en línia PDF

Signatura en línia PDF és una aplicació senzilla i gratuïta per a la signatura electrònica de documents PDF, que integra el segell de temps dels mateixos. El segell de temps del document electrònic permet garantir l’existència i integritat d’un document des d’un moment determinat.

L’eina admet per a la signatura únicament certificats personals expedits per l’ACCV i el DNI electrònic. Certificats emesos per altres prestadors diferents no són acceptats per l’aplicació.

Signatura en línia PDF és un desenvolupament propi de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) que va sorgir de manera pionera en un moment en què eren poques les alternatives gratuïtes per a la signatura electrònica de documents PDF.

En l’actualitat l’oferta d’aquesta mena d’aplicacions ha augmentat i, si bé l’ACCV manté Signatura en línia PDF, el suport que presta a la mateixa és limitat.