Certificat de Representant d'Entitat en suport programari
 

Són certificats que identifiquen a una persona física com a representant d'una persona jurídica. El representant ha de ser una persona física amb la capacitat legal d'actuar completament en nom d'aquesta entitat.

Certificat de Representant d'Entitat en suport programari
Certificat de Representant d'Entitat en targeta criptogràfica
 

Són certificats que identifiquen a una persona física com a representant d'una persona jurídica. El representant ha de ser una persona física amb la capacitat legal d'actuar completament en nom d'aquesta entitat. La seua validesa és de 3 anys.

Certificat de Representant d'Entitat en targeta criptogràfica
Certificats de Pertinença a Empresa
 

Este tipus de certificats corporatius té una validesa de tres anys i permetrà a les empreses i col·legis i associacions professionals proporcionar una ferramenta segura d’identificació i firma electrònica facilitant així la integració progressiva de la firma electrònica en els seus processos.

Certificats de Pertinença a Empresa
Certificats per a servidors amb suport SSL
 

Són certificats que permeten identificar en Internet i de forma fiable als servidors web que establixen comunicacions segures per mitjà del protocol SSL (Secure Socket Layer). Es poden identificar perquè s'accedix a ells a través d'adreces del tipus https://.

Certificats per a servidors amb suport SSL
Certificats per a servidors VPN
 

Són certificats que permeten identificar en Internet i de forma fiable als servidors que establixen connexions segures via VPN (Virtual Private Network).

Certificats per a servidors VPN
Certificats d'Aplicació
 

Són certificats que ens permeten rebre informació firmada des d'una aplicació i comprovar la seua integritat. La seua emissió i ús està subjecta a la política de certificació de certificats d'aplicació.

Certificats d'Aplicació
Troba el teu punt de registre més proper
 

Fent clic ací podràs accedir al llistat de tots els punts de registre de l'ACCV que hi ha a Espanya. També hi podràs trobar un mapa interactiu.

Troba el teu punt de registre més proper
Ajuda
 

A aquest apartat podràs trobar manuals i guies d'instal·lació relacionades amb els certificats i els serveis de certificació que presta l'ACCV.

Ajuda