Certificat de ciutadans en targeta criptogràfica

Els certificats qualificats en dispositiu segur per a ciutadans emesos per la Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporciona en targeta criptogràfica i estan subjectes a les condicions d’ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de certificats qualificats en dispositiu segur per a ciutadans.


Els certificats en dispositiu segur per a ciutadans es poden utilitzar, entre altres servicis, per a:

 • Signar i xifrar missatges de correu electrònic segur.

 • La identificació de ciutadans davant de servicis telemàtics (Seu electrònica de la Agencia Tributaria, Seu electrònica de la Seguridad Social, Seu electrònica del Catastro, etc.) i la signatura electrònica i el xifrat de documents en aquestes aplicacions.


Per a formalitzar la sol·licitud d’un certificat d’aquest tipus ha de completar prèviament les següents accions:

 • Realitzar el pagament pel certificat.
 • Determinar i preparar la documentació a aportar.
 • Emplenar i enviar el formulari web de l’apartat Formalitzar una sol·licitud.
 • Una vegada registrada la sol·licitud en els nostres sistemes rebrà la targeta criptogràfica en el termini de 15 dies hàbils, al domicili postal que ens haja indicat a la sol·licitud.
 • Haurà d’acudir al Punt de Registre d’Usuari (PRU) de la seua elecció per a que li emeten el certificat digital en la targeta, donat que aquesta estarà buida.

Haurà d’identificar-se mitjançant el seu:

 • NIF, NIE, permís de conduir en format targeta o passaport espanyol en vigor.

i portar:

 • La targeta criptogràfica què haurà rebut després de resoldre’s la seua sol·licitud, per a que li emeten el certificat digital.

Al PRU es realitzarà la emissión presencial del certificat digital, que dura entre 5 i 10 minuts. Al finalizar, junt amb la targeta se li facilitarà el Contracte de Certificació:

 • Haurà de llegir-lo i firmar dues copies, una per al titular i l’altra per a l’ACCV.
 • La còpia del titular contindrà el PIN i el PUK de la targeta criptogràfica.

Després de l’emissió del certificat en el Punt de Registre d’Usuari, serà necessari instal·lar la targeta criptogràfica en els ordinadors on es desitge emprar el certificat. Per a açò s’ha d’acudir a l’apartat Instal·lar la targeta criptogràfica de forma automàtica i seguir els passos que s’indiquen en la pàgina en l’ordre establit.

IMPORTANT: En el Contracte de Certificació, què li hauran proporcionat al PRU, disposa del PIN i PUK de la seua targeta criptogràfica. En el cas d’introduir tres vegades malament el PIN el bloquejarà i podrà desbloquejar-lo a través del PUK. Pot consultar com canviar i desbloquejar el PIN a l’apartat Gestionar el PIN de la targeta criptogràfica.

L’advertim que si introduix tres vegades malament el PUK la targeta quedarà inutilitzada i haurà de sol·licitar i abonar una nova targeta.El preu del certificat està publicat en el Catàleg de Productes i Servicis de l’ACCV.

Per a realitzar el pagament del mateix té dues opcions:

 • Mitjançant TRANSFERÈNCIA, emplenant l’Imprés de Pagament i aportant escanejat un justificant de pagament. També pot sol·licitar una oferta prèvia i aportar-la signada, a manera d’acceptació.
 • Mitjançant TARGETA DE CRÈDIT, a través de la Botiga Virtual de l’ACCV. La pàgina de la Botiga Virtual se li mostrarà després d’emplenar i enviar el formulari de la sol·licitud.


Llegisca amb atenció i complete el formulari web de sol·licitud. Tots els camps són OBLIGATORIS.

És MOLT IMPORTANT que ens facilite la informació sense errors donat que:

 • El nom, cognoms i NIF estaran impresos en la targeta criptogràfica.
 • El compte de correu electrònic i el telèfon són les vies que utilitzarem per a contactar amb vosté durant la tramitació del certificat digital.
 • Enviarem la targeta criptogràfica a la direcció postal que ens indique.