Certificat de Representant d'Entitat en suport programari

Els certificats qualificats de representant d’entitat en suport programari emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen a través del navegador i estan subjectes a les condicions d’ús, limitacions i responsabilitats establides en les seues corresponents polítiques de certificació.

Són certificats que identifiquen a una persona física com a representant d’una persona jurídica. El representant ha de ser una persona física amb la capacitat legal d’actuar completament en nom d’aquesta entitat. La seua validesa és de 3 anys.


Es poden utilitzar, entre altres, per a:

 • La signatura electrònica.
 • El xifrat de documents.
 • Per a relacionar-se telemàticament amb les diferents administracions (seu electrònica de l’Agència Tributària, seu electrònica de la Seguretat Social, seu electrònica del Cadastre, etc.).

Per a obtindre el certificat de representant d’entitat en suport programari haurà de completar prèviament les següents accions:

 • Realitzar el pagament pel certificat.

 • Determinar i preparar la documentació a aportar.

 • Emplenar i enviar el formulari web de l’apartat Formalitzar la sol·licitud.

 • Validar el compte de correu-e què s’associa al titular del certificat.

 • Una vegada registrada la sol·licitud, l’ACCV revisarà la documentació aportada i verificarà la seua validesa.

  • El termini amb què compta l’ACCV per a verificar la documentació aportada i respondre a la persona de contacte amb la resolució és des d’unes poques hores fins a un termini màxim de 5 dies laborables, què es podran estendre, excepcionalment, fins als 30 dies naturals en períodes d’alta demanda d’aquest servici.
 • L’ACCV contestarà per correu-e a la persona de contacte, adjuntant la factura corresponent i confirmant que el titular/custodi ja pot accedir a Descarregar el certificat de representant en suport programari.

 • Des del moment en què l’ACCV li confirme que és possible descarregar el certificat comptarà amb un termini de 15 dies per a fer-ho.


Una vegada l’ACCV informe a la persona de contacte que pot descarregar el certificat, el titular/custodi el podrà obtenir accedint a la nostra àrea personal de serveis de certificació (APSC) i identificánt-se amb un certificat personal emés per l’ACCV o DNIe.

 • Els passos a seguir s’han de consultar a la guia d’ací.

IMPORTANT: Per a la descàrrega del certificat de representant d’entitat en suport programari, el titular/custodi ha de disposar d’un certificat de ciutadà emés per l’ACCV o DNIe amb els certificats en vigor i correctament instal·lat.

Pot trobar més informació sobre com obtindre un certificat de ciutadà, emés per l’ACCV, polsant ací.


Depenent del cercador web que utilitze el titular/custodi per a descarregar el certificat, aquest pot quedar registrat:

 • Directament en el mateix cercador web, a punt per a ser usat.

 • També pot obtenir-se un fitxer *.p12 en l’ordinador del titular que contindrà el certificat i les claus criptogràfiques associades.

  • En aquest segon cas, per a poder usar el certificat, ha d’instal·lar-se el fitxer **.p12 segons com s’explica ací.

IMPORTANT: Si fruit de la descàrrega s’obté un fitxer *.p12, es recomana guardar una còpia del mateix a manera de còpia de seguretat en una memòria USB, CD-ROM o similar. D’aquesta manera, serà possible recuperar el certificat en cas de patir algun contratemps en l’equip on s’instal·le.


Pot consultar el preu del certificat en el seu corresponent imprés de pagament. També ho pot consultar a la botiga virtual després d’emplenar el formulari de la sol·licitud en l’apartat Formalitzar una sol·licitud.


Per a realitzar el pagament del mateix té dues opcions:

 • Mitjançant TRANSFERÈNCIA, emplenant l’imprés de pagament i aportant un justificant de pagament escanejat. També pot sol·licitar una oferta prèvia i aportar-la signada, a manera d’acceptació.
 • Mitjançant TARGETA DE CRÈDIT, a través de la botiga virtual de l’ACCV. La pàgina de la botiga virtual se li mostrarà després d’emplenar i enviar el formulari de la sol·licitud.


La renovació d’un certificat digital d’aquestes característiques suposa la sol·licitud i abonament d’un nou.


Llegisca amb atenció i complete el formulari web de sol·licitud. Tots els camps són OBLIGATORIS.

És MOLT IMPORTANT que ens facilite la informació sense errors donat que:

 • El nom, cognoms i NIF/CIF i la raó social figuraran al certificat digital i no es podrà corregir.
 • El compte de correu electrònic i el telèfon són les vies que utilitzarem per a contactar amb vosté durant la tramitació del certificat digital.
 • Enviarem la targeta criptogràfica a la direcció postal que ens indique.

Contacte amb nosaltres si desitja obtindre més informació, mitjançant els telèfons 963 866 014, o a través del formulari web d’atenció a l’usuari.