Certificat de ciutadans en suport programari

Els Certificats Qualificats de Ciutadà en Suport Programari emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en el cercador web Estan subjectes a les condicions d’ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de certificats qualificats en suport programari per a Ciutadans.


Els certificats qualificats de ciutadà emesos per l’ACCV es poden utilitzar per a:

 • firmar Signar y xifrar de forma segura qualsevol tipus de document electrònic inclosos els missatges de correu electrònic.
 • monigote La identificació d’usuaris davant de servicis telemàtics de l’Administració Pública i les entitats privades.

Alguns exemples d’ús són la Seu Electrònica de la Agència Tributària, la Seu Electrònica de la Seguretat Social, la Seu Electrònica del Cadastre, la Seu Electrònica de la Generalitat, etc.


L’emissió dels certificats qualificats de ciutadà en suport programari es realitza de forma telemàtica amb una sol·licitud prèvia presencial en un Punt de Registre d’Usuari (PRU) de l’ACCV, en què es procedeix a la identificació del sol·licitant.

Els passos a seguir són:

 • Acudir a qualsevol dels [PRUs] (/va/troba-el-teu-pru/) que hi ha a la Comunitat Valenciana i identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol vàlid.

 • Després de realitzar la seua identificació l’operador li facilitarà el Codi de Generació de certificats.

 • Accedir al Frontal de Generació de Certificats Digitals de l’ACCV per a completar l’emissió del certificat digital.


Li preguem que llegisca amb atenció la informació sobre el Codi de Generació de certificats:

 • Té 25 caràcters i distingeix majúscules i minúscules. Introduïu amb cura cadascun dels caràcters en el camp del formulari web destinat al mateix ja que per a la correcta generació ha de ser exactament el facilitat en el PRU. Si ho introdueix tres vegades mal es bloqueja i haurà de demanar un de nou al PRU.

 • Disposa d’un termini de dues setmanes per a completar la generació, des de l’obtenció del Codi al PRU, mitjançant la pàgina web de l’ACCV. En cas contrari caduca i haurà de demanar un de nou al PRU.

 • A través del Codi qualsevol persona que el conega més el seu DNI/NIE li podria suplantar i obtenir el certificat digital al seu lloc. Per motius de seguretat li preguem que mantinga el Codi sota la seua custòdia i en cap cas el conserve al costat del DNI/NIE.


Una vegada ha obtingut el Codi de Generació del certificat digital al PRU, per a obtenir el seu certificat digital tan sols li quedarà accedir al Frontal de Generació de Certificats Digitals i introduir el seu DNI/NIE junt al Codi directament al cercador web que vaja a utilitzar.


Acabarà descarregant un fitxer amb extensió *.p12, que contindrà el seu certificat:

 • El fitxer descarregat es podrà guardar, copiar i pegar en qualsevol ubicació, igual que succeeix amb qualsevol altre fitxer dels quals utilitze habitualment: Word, Excel, arxius de música, etc. Es pot guardar en una memòria USB, per exemple, el que li permetrà portar-ho a un altre ordinador.

 • Aquest fitxer descarregat, actuarà com a còpia de seguretat del seu certificat. A partir d’ell podrà tornar a instal·lar el seu certificat en qualsevol ordinador.

 • Durant el procés de descàrrega se li demanarà que pose una contrasenya a aquest fitxer.

  És molt important que recorde aquesta contrasenya, perquè serà necessària cada vegada que vulga tornar a instal·lar aquest fitxer.

 • La contrasenya que pose al fitxer serà la que decidisca en el moment de la descàrrega. Ningú més que vosté ha de conéixer-la. Si s’oblida, no es podrà tornar a utilitzar el certificat. L’ACCV no guarda aquesta contrasenya en cap lloc.


És un servici gratuït.


Si és de nacionalitat espanyola els documents acceptats són:

 • DNI, en vigor.

  Inclou els casos especials com majors de 70 anys i discapacitats físics o psíquics, que disposen de DNI amb VALIDESA PERMANENT (ha d’indicar-se expressament esta condició en el propi DNI).

  Els menors de 14 anys no poden obtindre certificats digitals, encara que disposen de DNI, ja que no tenen capacitat d’obrar i seran els seus pares o tutors legals els que realitzen els tràmits per ells.

 • Permís de conduir en format targeta, en vigor.

 • Passaport espanyol, en vigor.

Si és de nacionalitat estrangera el document acceptat és el NIE (Número d’Identificació d’Estranger). Ja que són diversos els formats d’este document, acceptem qualsevol document oficial que continga el NIE (NIE, permís de residència, targeta d’hisenda, foli de la Policia Nacional etc.), tenint en compte que:

 • Si el document no té fotografia haurà de presentar, a més, un altre document (passaport en vigor o document d’identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en el que aparega la foto del sol·licitant per a procedir a la seua identificació.

 • Si el NIE no està en vigor, se sol·licitarà la presentació del passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas de ser comunitari) que estiguen en vigor.

Podrà prescindir-se de la personació del sol·licitant SI I NOMÉS SI la firma en la sol·licitud d’expedició d’un certificat reconegut ha sigut legitimada en presència notarial. El sol·licitant haurà d’acudir a un notari perquè certifique la seua voluntat d’obtindre un certificat digital i l’autorització al representant per a la seua arreplega per compte del firmant.
En el PRU i després de la sol.licitud presencial l’usuari obté:

 • El Codi de Generació de Certificats.

 • El contracte de certificació. El sol.licitant ha de llegir-lo i signar dues còpies, una per a ell i una altra per l’ACCV.

A través del Frontal de Generació de certificats i després de l’emissió telemàtica del certificat digital obté el certificat electrònic de signatura generat directament al navegador web.
 • Polse ací per a obtindre informació sobre la renovació dels certificats reconeguts de ciutadá.

 • Polse ací per a obtindre informació sobre la revocació dels certificats reconeguts de ciutadá.